Wat is een VOG?

VOG staat voor Verklaring Omtrent het Gedrag, dit is een officiële geregistreerde verklaring. Als ZZP’er heeft u vaak een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.In veel branches, zoals in de zorg en onderwijs, is dit zelfs een wettelijke eis.Een VOG is een verklaring waarin wordt aangeduid dat u als ZZP’er geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van specifieke taken of functies. Bij de beoordeling kijkt Dienst Justis, onderdeel van Het Ministerie van Justitie en Veiligheid of u strafbare feiten heeft staan op uw naam, die mogelijk risico’s vormen voor de functie die u gaat uitoefenen. Als u geen strafblad of strafbare feit heeft gepleegd die relevant zijn voor het doel van de aanvraag, dan krijgt u een VOG. Uw werkgever kan u dus afwijzen als u geen VOG heeft.

VOG Aanvragen | Online Verklaring Omtrent Gedrag