Wat is een VOG screeningsprofiel?

Via aanvraag-zzpvog.nl zorgen wij ervoor dat de Dienst Justis u gaat screenen op basis van het juiste profiel. Justis, onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt of u in aanmerking komt voor een VOG. Iedereen wordt gescreend aan de hand van een bepaald profiel.

Door middel van een profiel kan Justis beoordelen of uw eventuele strafbare feiten een belemmering vormen voor de gevraagde functie.

Er bestaan twee soorten screeningsprofielen namelijk: een algemeen en een specifiek screeningsprofiel. Het algemene screeningsprofiel is onderverdeeld in 8 risicogebieden:

Zakelijke transacties

 • Proces
 • Aansturen organisatie
 • Personen
 • Zakelijke transacties
 • Proces
 • Aansturen organisatie
 • Personen
 • Informatie
 • Geld
 • Goederen
 • Diensten

VOG Aanvragen | Online Verklaring Omtrent Gedrag