Wanneer krijg ik geen VOG?

Of uw VOG aanvraag geweigerd kan worden is afhankelijk van een aantal factoren namelijk ; relevantie & actualiteit van het strafbaar feit. Als u ooit in aanraking bent gekomen met Justitie betekent dit niet direct dat u geen VOG krijgt. Voor een bankmedewerker zijn andere strafbare feiten relevant dan een zorgmedewerker. Als u ooit een misdrijf heeft gepleegd dan zal het Ministerie van Justitie moeten gaan overwegen of het delict relevant is om u VOG af te wijzen.

De volgende 3 aspecten spelen dus een rol:

De ernst van het misdrijf
De opgelegde straf die u gekregen heeft wegens het misdrijf
De datum van het misdrijf

VOG Aanvragen | Online Verklaring Omtrent Gedrag