Hoelang duurt een VOG aanvraag?

De aanvraag kunt u via aanvraag-zzpvog.nl binnen 1 minuut afronden. Het vervolgens ontvangen van uw VOG van Justis, onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie duurt gemiddeld 2 tot 4 weken. Justis doet namelijk een onderzoek naar uw gedrag van het (recente) verleden. Uit dit onderzoek moet blijken of uw gedrag in het verleden een bezwaar kan vormen voor de werkzaamheden of functie die u gaat uitoefenen. De tijdsduur van het onderzoek hangt er dus van af of u een of meerdere feiten heeft gepleegd. Ook speelt de drukte een rol van de aantal ingediende aanvragen bij Dienst Justis. Wanneer in het ergste geval het langer dan vier weken kan duren, ontvangt u een bericht daarover van Dienst Justis.

VOG Aanvragen | Online Verklaring Omtrent Gedrag