Privacyverklaring ZZP VOG

Uw privacy wordt gerespecteerd en beschermd, het privacybeleid is van toepassing op  aanvraag-zzpvog.nl. ZZP VOG is bereikbaar via de website aanvraag-zzpvog.nl

Toestemming

Bij het gebruik van onze website, stemt u in met onze privacy beleid en gaat u akkoord met de voorwaarden van het privacy beleid.

Cookies:

Voor het gebruik van cookies gelden wettelijke regels. Dat zijn in de eerste plaats regels uit de Telecommunicatiewet (Tw). Ook  is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

De cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. De gegevens die vattend zijn hebben te maken met informatie en voorkeuren van de gebruiker. Tevens ook het gedrag van de website gebruik. Deze informatie wordt gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren door onze webpagina-inhoud aan te passen aan de gebruikers.

Google:

https://policies.google.com/technologies/ads

Privacybeleid van derden:

Het Privacybeleid van aanvraag-zzpvog.nl is alleen van toepassing op aanvraag-zzpvog.nl, deze is dus niet van toepassing op andere adverteerders of websites. Het advies is om altijd het privacybeleid te raadplegen van andere websites.

Bewaren van gegevens:

Persoonsgegevens worden 12 maanden bewaard, na een periode van 12 maanden worden de gegevens verwijderd. Tenzij de opdrachtgever aannemelijk kan maken dat een langere bewaartermijn gerechtvaardigd is. Wilt u dat persoonsgegevens eerder verwijderd worden, neem dan contact met ons op via info@aanvraag-zzpvog.nl

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Wijziging Privacy en Cookie beleid

Verandering in de wet of in ons beleid zijn aanleidingen om het Privacybeleid te wijzigen.

 Het recht op rectificatie en aanvulling

Dit is het recht om de persoonsgegevens die organisaties van u verwerken te wijzigen.

Het recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om organisaties te vragen om minder persoonsgegevens van u te verwerken.

Het recht om gevrijwaard te blijven van geautomatiseerd gebruik van uw persoonsgegevens en besluiten daarover zonder menselijke tussenkomst. Dit betekent dat u er recht op heeft dat een medewerker uw gegevens beoordeelt en erover een besluit neemt.

Het recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Vragen en klachten:

Indien u vragen of klachten heeft over het privacy beleid dan kunt u contact met ons opnemen via info@aanvraag-zzpvog.nl